Merkezimizde bulunan fizyoterapi ekibimiz tarafıdan çok yönlü tedavi yaklaşımı ile bireyin engel durumuna, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel terapi programı oluşturulur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi doğum öncesi, doğum ya da doğum sonrasında oluşabilen beyin veya sinir sistemi hasarları, genetik, metabolik veya travmatik nedenlerden dolayı gelişen kas-iskelet sisteminin kontrol edilmesinde yaşanan sorunlar ve bunlara yönelik tedavi yöntemlerini içeren bilim alanıdır.

Merkezimizde bulunan fizyoterapi ekibimiz tarafıdan çok yönlü tedavi yaklaşımı ile bireyin engel durumuna, kişisel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireysel terapi programı oluşturulur. Bireye uygun hedefler belirlenerek kaba motor becerilerin, denge ve koordinasyonun ve kuvvet ve dayanıklılığın geliştirilmesinin yanında bilişsel ve duyusal sürecin entegrasyonu ile günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesi artırılır. Fizyoterapi ne kadar erken yaşta başlarsa bireyin hayatına katkısı o kadar etkili olur.

Fizyoterapi hizmeti kimlere verilir?

 • CP( Serabral Palsi)

 • Spina Bifida

 • Kas Hastalıkları

 • Mental Retardasyon

 • Motor Retardasyon

 • Nörolojik rahatsızlıklar

 • Gelişim Geriliği

 • Genetik Bozukluklar

 •  

  AGTE Gelişim Testi

  0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini  (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım ) ay ay değerlendirmeyi sağlayan bir envanterdir.

   
   

  Benton Dikkat Testi

  Görsel belleğin ölçümü için kullanılan bir testtir. 8 yaş üstü çocuklarda kullanılır. Test uygulanan bireye üzerinde bir ya da birden fazla geometrik şekil bulunan kartlar gösterilerek 4 şekil içerisinden ilk gösterilen şeklin aynısını bulması istenir.

   
   

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  Çocukların okula başlamak için gerekli hazırbulunuşluk düzeyine sahip olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir testtir. Kelime anlama (15 madde), Cümleler (14 madde) , Genel Bilgiler (14 madde), Eşleştirme (19 madde), Sayılar (24 madde), Kopya etme (10 madde)  alt testlerinden oluşur.

   
   

  WISC-IV Zeka Testi

  Tüm dünya ve Türkiye genelinde en yaygın, güncel, kapsamlı ve güvenilir zeka testi olan “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV” (WISC-4) 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen zeka testidir. Çocuğu sadece zihinsel olarak değerlendirmekle kalmayıp öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi durumlarda da bize önemli ipuçları sunar. Sözel Kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği, işlemleme hızı gibi olarak 4 alt testten oluşur.

   
   

  Frostig Görsel Algı Testi

  Çocukların görsel algılarını değerlendirmenin yanı sıra; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. El-Göz Koordinasyonu, şekil-zemin ayırımı,şekil sabitliği (değişmezliği), mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon),mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri) gibi beceriler üzerinden değerlendirme yapılır.

   
   

  Bender-Gestalt

  5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarar.

   
   

  Denver II Gelişim Testi

  0-6 yaş arası çocuklarda yaşamış oldukları gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş değerlendirme aracıdır. Gelişimsel olarak şüpheli durumları saptamak ve eğitimlerini planlayıp izlemek için kullanılır. Denver testi 116 madde ve 4 alt testten oluşmaktadır.

   
   

  Gilliam Otizm Derecelendirme Ölçeği-2

  Otizm bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin tarama tanı ve eğitimlerinin planlanması için kullanılmaktadır. Stereotip Davranışlar, İletişim, Sosyal Etkileşim becerilerini ölçmeye yarayan 42 maddelik bir envanterdir.

   
   

  Bender-Gestalt

  5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Çocuklardaki öğrenme bozukluğu, algılama ve çeşitli patolojik verileri elde etmeye yarar.

   
   

  Burdon Dikkat Testi

  Dikkati ölçmek için kullanılan bu test sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla uygulanır.

   
   

  Gessel Gelişim Testi

  Gesell bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde sorun yaşadığı durumlar tespit 

Paylaş